• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
16/2020/TT-BTTTT Thông ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông mạng cáp ngoại vi viễn thông 17/07/2020
15/2020/TT-BTTTT Thông ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay 09/07/2020
13/2020/TT-BTTTT Thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020
12/2020/TT-BTTTT Thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020
11/2020/TT-BTTTT Thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020
10/2020/TT-BTTTT Thông sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông 07/05/2020
06/CT-UBND Chỉ thị về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các Sở, ngành, địa phương 21/04/2020
07/2020/TT-BTTTT Thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài tuyến điện 13/04/2020
08/2020/TT-BTTTT Thông ban hành Danh mục Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài tuyến điện bắt buộc kiểm định 13/04/2020
47/2020/NĐ-CP Nghị định về quản , kết nối chia sẻ dữ liệu số của quan nhà nước 09/04/2020
06/2020/TT-BTTTT Thông ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 03/04/2020
476/QĐ-BTTTT Quyết định đính chính Thông số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Nghị định số 195/2013/-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều biện pháp thi hành Luật Xuất bản 31/03/2020
476/QĐ-BTTTT Quyết định đính chính Thông số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Nghị định số 195/2013/-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xuất bản 31/03/2020
395/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành Hướng dẫn việc sử dụng định danh văn bản Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản văn bản điều hành (Phiên bản 1.0) 23/03/2020
05/2020/TT-BTTTT Thông quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc 05/03/2020
04/2020/TT-BTTTT Thông quy định về lập quản chi phí dự án đầu ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
03/2020/TT-BTTTT Thông quy định về lập đề cương dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020
02/2020/TT-BTTTT Thông quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 14/02/2020
01/2020/TT-BTTTT Thông Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Nghị định số 195/2013/-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Xuất bản 07/02/2020
15/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin giao dich điện tử 03/02/2020

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa