• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

STT Đơn vị/Phòng ban Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lãnh đạo Sở Ông Phạm Duy Lộc Giám đốc 0258.3561999 pdloc@khanhhoa.gov.vn
2 Lãnh đạo Sở Ông Nguyễn Tấn Trung Phó Giám đốc 0258.3563666 nttrung@khanhhoa.gov.vn
3 Lãnh đạo Sở Ông Nguyễn Văn Hiền Phó Giám đốc 0258.3737111 nvhien@khanhhoa.gov.vn
4 Văn phòng Ông Lại Quốc Đạt Phó Chánh Văn phòng; Phụ trách Văn phòng 0258.3563531 - 0944.955.779 lqdat@khanhhoa.gov.vn
5 Thanh tra Sở Bà Nguyễn Thanh Thủy Chánh Thanh tra 0258.3563532 - 0916043736 ntthuy@khanhhoa.gov.vn
6 Thanh tra Sở Bà Lê Thị Vũ Quyên Phó Chánh Thanh tra 0258.3563532 - 0914.187.412 ltvquyen@khanhhoa.gov.vn
7 Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông Bà Võ Thị Chương Nguyệt Phó Trưởng phòng; Phụ trách phòng 0258.3563533 - 0935.883.380 vtcnguyet@khanhhoa.gov.vn
8 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Bà Võ Thị Khánh Hà Trưởng phòng 0258.3563535 - 0914.732.132 vtkha@khanhhoa.gov.vn
9 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Bà Lê Phú Khánh Trang Phó Trưởng phòng 0258.3563535 - 0937.232.000 lpktrang@khanhhoa.gov.vn
10 Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa Ông Bùi Vũ Vĩnh Giám đốc 0258.3816789- 0913.046.057 bvvinh@khanhhoa.gov.vn
11 Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Giám đốc 0258.3829863 - 0914.103.561 nhanh@khanhhoa.gov.vn
12 Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa Ông Đặng Quang Minh Phó Giám đốc  0258.3898999 - 0905.437.123 dqminh@khanhhoa.gov.vn
13 Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa Ông Phạm Duy Lộc Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Trung tâm 0258.3561999 pdloc@khanhhoa.gov.vn
14 Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa Ông Võ Hồng Minh Phó Giám đốc Trung tâm 0258.3812434 - 0905.334004 vhminh@khanhhoa.gov.vn

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa