• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Nghị định

Trích yếu: Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Số hiệu: 25/2022/NĐ-CP
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Bưu chính
Ngày ban hành: 02/04/2022
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Vũ Đức Đam
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa