• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thông tư

Trích yếu: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến”
Số hiệu: 28/2021/TT-BTTTT
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Bưu chính
Ngày ban hành: 17/01/2022
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa