• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Trích yếu: Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số hiệu: 23/2020/TT-BTTTT
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Ngày ban hành: 05/10/2020
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa