• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Dự thảo

Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu:
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

Góp ý dự thảo văn bản
Họ và tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm (Chấp nhận tệp .zip | .rar | .xls | xlsx | .doc | .docx)
 Văn bản khác

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE

Văn bản mới

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa