• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Dự thảo

Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu:
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

Góp ý dự thảo văn bản
Họ và tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm (Chấp nhận tệp .zip | .rar | .xls | xlsx | .doc | .docx)
 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa


dadadadaDự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa


dadadadaVăn bản khác

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa