• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 38/2021/QĐ-TTg
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Viễn thông
Ngày ban hành: 29/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Đức Đam
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

Văn bản khác

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
680/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 24/03/2023
500/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn bàn tỉnh Khánh Hòa 07/03/2023
69/QĐ-BTTTT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 27/01/2023
3012/QĐ-UBND Ban hành Bộ khung nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Khánh Hòa 07/11/2022
2125/QĐ-BTTTT Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2125/QĐ-BTTTT Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 21/11/2022
2976/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung của Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31/10/2022
1127/QĐ-BTTTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 22/06/2022

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa