• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Chỉ thị

Trích yếu: Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/3/2022 của UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 06/CT-UBND
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 09/03/2022
Ngày hiệu lực: 09/03/2022
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Lê Hữu Hoàng
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa