• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
17/2022/TT-BTTTT Thông ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập tuyến 29/12/2022
20/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 29/11/2022
19/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 29/11/2022
18/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz 29/11/2022
21/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 29/11/2022
2125/QĐ-BTTTT Về việc điều chỉnh một số số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 21/11/2022
2976/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung của Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 2374/-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31/10/2022
15/2022/TT-BTTTT Thông Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ quan Đảng, Nhà nước 31/10/2022
14/2022/TT-BTTTT Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 28/10/2022
16/2022/TT-BTTTT Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 28/10/2022
11/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 29/07/2022
06/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 30/06/2022
05/2022/TT-BTTTT Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 30/06/2022
09/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 30/06/2022
1127/QĐ-BTTTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 22/06/2022
04/2022/TT-BTTTT Quy định Chế độ báo cáo thống ngành Thông tin Truyền thông 22/06/2022
02/2022/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 16/05/2022
909/QĐ-UBND Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 04/04/2022
25/2022/NĐ-CP Nghị định số 25/2022/-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính 02/04/2022
06/CT-UBND Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/3/2022 của UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 09/03/2022

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa