• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
12/2023/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 10/10/2023
07/2023/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 30/06/2023
04/2023/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 31/05/2023
680/QĐ-UBND Quy chế quản , vận hành sử dụng hệ thống Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 24/03/2023
02/2023/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông 21/03/2023
500/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản , xây dựng sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn bàn tỉnh Khánh Hòa 07/03/2023
01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông tại chính quyền địa phương 01/02/2023
69/QĐ-BTTTT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2022 27/01/2023
17/2022/TT-BTTTT Thông ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập tuyến 29/12/2022
24/2022/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông công nghệ thông tin" 30/11/2022
22/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin tuyến điện 29/11/2022
20/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 29/11/2022
19/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 29/11/2022
18/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz 29/11/2022
21/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 29/11/2022
2125/QĐ-BTTTT Về việc điều chỉnh một số số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 21/11/2022
3012/QĐ-UBND Ban hành Bộ khung nhiệm vụ cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị Hành chính công của tỉnh Khánh Hòa 07/11/2022
2976/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung của Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 2374/-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31/10/2022
15/2022/TT-BTTTT Thông Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ quan Đảng, Nhà nước 31/10/2022
16/2022/TT-BTTTT Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 28/10/2022

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa