• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kết quả đánh giá chi tiết mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban ngành năm 2018

Xem chi tiết kết quả tại đây

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa