• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Đề nghị góp ý dự thảo Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019

Xem dự thảo kết quả đánh giá tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa