• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2020

- Phiếu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tải tại đây.
- Phiếu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tải tại đây.
- Phiếu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa