• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (Phiên bản 1.0)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa