• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số chuyên dùng trên văn bản điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Xem văn bản chi tiết tại đây.
Tài liệu hướng dẫn tạo hình ảnh con dấu cơ quan xem tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa