• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tiêu chuẩn - Chất lượng

Ngày 3-9-2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021.


Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa