• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 203/QĐ-STTTT ngày 08/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa