• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ngày 3-9-2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021.

Ngày 3-9-2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (QCVN 50:2020/BTTTT) quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 MHz đến 174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền trên biển. Quy chuẩn này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Một số yêu cầu chung về cấu trúc của QCVN 50:2020/BTTTT như sau: Thiết bị điện thoại VHF phải là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng thiết bị này để trao đổi thông tin trên tàu khi hoạt động tại các tần số phù hợp. Thiết bị phải có màu vàng sáng, hoặc màu da cam, hoặc được đánh dấu bằng các băng màu vàng sáng hoặc màu da cam.

Ngoài ra, các quy định về kỹ thuật còn bao gồm các tiêu chuẩn chung về tần số và công suất, điều khiển, thời gian chuyển kênh, các biện pháp an toàn, phân loại các đặc tính điều chế và bức xạ, pin, ghi nhãn; các tiêu chuẩn về điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường; điều kiện đo kiểm chung; phép kiểm tra môi trường; phép đo trường; yêu cầu cho máy phát; yêu cầu cho máy thu.

QCVN 50:2020/BTTTT được áp dụng thay thế cho QCVN 50:2011/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT tại đây.

Trần Thu

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa