• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

- Tên gói thầu: Tổ chức các sự kiện truyền thông tại 16 tỉnh thuộc Giai đoạn II - bước 2", được chia thành 16 lô thầu tương ứng với 16 tỉnh . - Tên dự án: Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị tiềm năng trên địa bàn tỉnh quan tâm dự thầu./.

- Tên gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống mạng; cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học giai đoạn 2. - Tên dự án: Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu theo dõi mở thầu trên Hệ thống đấu thầu điện tử hoặc cử đại diện tham dự trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa./.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm giai đoạn 2. - Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu theo dõi mở thầu trên Hệ thống đấu thầu điện tử hoặc cử đại diện tham dự trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa./.

Kế hoạch chi tiết, xem tại đây.

Kế hoạch chi tiết, xem tại đây.

Kế hoạch chi tiết, xem tại đây.


Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa