www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 10/27/2019 1:26:09 PM]
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là quyết tâm chính trị, lời khẳng định đanh thép của Đảng ta về chấn chỉnh công tác cán bộ.
[Đăng ngày 10/27/2019 1:19:54 PM]
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.