• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa ( Phiên bản 2.0)

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa