www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 5/18/2020 12:58:23 AM]

Kết quả khả quan sau khi chuyển toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (xin gọi tắt là trung tâm) sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến là cơ sở để trung tâm hướng tới mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

[Đăng ngày 4/27/2020 7:30:32 AM]

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến  (TTDVHCCTT) tỉnh Khánh Hòa đã phát huy ưu thế giải quyết trực tuyến, đáp ứng yêu cầu giảm tiếp xúc, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng.

[Đăng ngày 3/24/2020 5:53:00 PM]
Ngày 24-3, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.
[Đăng ngày 3/9/2020 7:21:26 AM]

Với quy chế đánh giá, xếp hạng mới khắt khe hơn, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 không tăng cao bằng năm trước nhưng vẫn cho thấy chiều hướng phát triển tích cực trên toàn tỉnh. 

 

[Đăng ngày 3/5/2020 12:55:36 AM]
Ngày 04-3, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao Chỉ số hài lòng, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.