www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/23/2015 8:28:26 AM]
[Đăng ngày 10/20/2015 5:44:34 PM]
Đề nghị cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong Phần mềm Quản lý CBCCVC. Tải văn bản tại đây.
 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và cập nhật, chỉnh sửa thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong Phần mềm Quản lý CBCCVC. Tải hướng dẫn tại đây.
[Đăng ngày 10/3/2014 6:49:17 PM]
- Hướng dẫn cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào tập tin (File Excel).doc

- Mẫu hồ sơ cán bộ (đã có dữ liệu dùng để tham khảo).xls

- Mẫu hồ sơ cán bộ (định dạng chuẩn dùng để nhập dữ liệu).xls
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.