www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 9/9/2020 12:39:45 AM]

Ngày 3-9-2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2021.

[Đăng ngày 8/20/2020 1:34:06 PM]
[Đăng ngày 11/27/2019 7:14:02 AM]
[Đăng ngày 11/26/2018 7:35:55 AM]
[Đăng ngày 11/19/2018 1:49:08 AM]
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.