www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/28/2015 1:28:54 AM]

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:

1. Ông Phạm Duy Lộc – Sở Thông tin và Truyền thông

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:    0258.3561999

Email:            pdloc@khanhhoa.gov.vn

2. Văn phòng Sở  – Sở Thông tin và Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chánh Văn phòng

Điện thoại:    0258.3563531 - 0258.3562444

Di động :       0983.166394

Email:            nthoa@khanhhoa.gov.vn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Điện thoại:      0258.3563531

Email:             stttt@khanhhoa.gov.vn  

3. Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ

Điện thoại:    0258.3810440

Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:    0258.3822765

Email: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

5. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn

 


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.