www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 2/2/2020 3:05:10 AM]
Ngày 31-1-2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ba đơn vị. 

[Đăng ngày 8/29/2019 11:58:38 PM]
(Mic.gov.vn) - Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”.
[Đăng ngày 1/22/2019 5:09:40 AM]
Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm lựa chọn những vấn đề quan trọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; đồng thời, tăng cường xây dựng và nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội.
[Đăng ngày 1/15/2019 2:10:01 AM]
Ngày 14-1-2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ba đơn vị. 
[Đăng ngày 2/11/2017 6:13:58 AM]
  Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.