• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Năm 2021: Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị CCVC năm 2020

Sáng ngày 28-12-2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở, toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC) thuộc Sở.

Tại Hội nghị, CCVC đã tập trung thảo luận về các báo cáo:  Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020, Báo cáo công khai tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở và Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021. Qua đánh giá,

Năm 2021 mặc dù tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao, tập thể Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với 07 chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị CCVC năm 2020, đến nay 07/07 chỉ tiêu đều hoàn thành đạt 100%. 

Năm 2021 Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các chỉ tiêu  đề ra tại Hội nghị CCVC năm 2020

Ảnh: Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở TTTT giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm qua,   Giám đốc Sở đã tặng giấy khen cho 06 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 03 cá nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn cũng tặng giấy khen cho 01 Tổ công đoàn xuất sắc, 11 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, 03 đoàn viên “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2022 – 2023.

Năm 2021 Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các chỉ tiêu  đề ra tại Hội nghị CCVC năm 2020

Ảnh: Lãnh đạo các phòng, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Hoa

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa