• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và phí thẩm định tài liệu không kinh doanh

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa