• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa