• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kế hoạch số 172/KH-STTTT ngày 20/01/2022 về việc Triển khai Kế hoạch số 12287/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa