• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Xem văn bản chi tiết tại đây .

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa