• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa