• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

- Tên gói thầu: Thiết kế thi công, cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống. - Tên dự án: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa./.

- Tên gói thầu: Gia công phần mềm Quản lý thông tin tiếp nhận ý kiến khách hàng trong hoạt động cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính. - Tên dự án: Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu...

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. - Tên dự án: Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu...

- Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. - Tên dự án: Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Khánh Hòa. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu...

- Tên gói thầu: Triển khai bộ phần mềm một cửa điện tử . - Tên dự án: Tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến Mức độ 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu...

Kế hoạch chi tiết, xem tại đây.


Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa