• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 21/QĐ-TTCNTT&DVHCCTT ngày 26/9/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa”

Xem văn bản chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa