• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 197/QĐ-STTTT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Thuê phần mềm giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng Internet”

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa