• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 06/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung: Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 06/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.
- Văn bản kèm theo: QD-111. Tải tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa