• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Báo cáo Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa