• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm

Trích yếu: Về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm
Số hiệu: 3787/BTTTT-THH
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Ngày ban hành: 26/12/2014
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa