• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển CN điện tử

Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển CN điện tử
Số hiệu: 4922/UBND-VP
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 13/08/2014
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa