• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Về việc khẩn trương xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trích yếu: Về việc khẩn trương xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 58/BCH-PCTT
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 25/12/2014
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa