• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Từ ngày 15-2-2022: Quy định mới về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo có hiệu lực

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31-12-2021 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV.vn).

Theo đó, một số điểm mới của Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT là quy định việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai Số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường thông tin (quê quán; nơi ở hiện nay; số giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân); đồng thời, quy định bổ sung, làm rõ thành phần hồ sơ chứng minh người được đề nghị cấp thẻ có thời gian công tác liên tục 02 năm trở lên tại cơ quan báo chí: Tài liệu thể hiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác hoặc thể hiện việc thanh toán, chi trả tiền lương/tiền công/tiền thù lao/tiền nhuận bút theo tháng. Ngoài ra, Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT bổ sung các biểu mẫu cần thực hiện liên quan đến cấp đổi, cấp lại thẻ nhà báo và quy định thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15-02-2022, thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT.

Lê Hiền

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa