• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Sở TT &TT: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 08-7-2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2022. Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể (Ảnh: Thanh Hiền)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật; trình UBND tỉnh ban hành 27 văn bản (trong đó có 12 quyết định và 15 kế hoạch). Trong 6 tháng qua, công tác quản lý nhà nước của Sở luôn được chú trọng và thực hiện đúng kế hoạch đề ra, trong đó: Hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được duy trì tốt và theo đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Sở luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng phục vụ người dân và xã hội. Đến nay, cơ sở hạ tầng viễn thông của tỉnh phát triển khá so với cả nước, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể sử dụng nhiều loại hình dịch vụ viễn thông với mức chi phí phù hợp. Hệ thống bưu chính từng bước được cải thiện, phương thức hoạt động được cải tiến, nhiều tiện ích mới được cung cấp và phát triển qua dịch vụ bưu chính công ích. Các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT được Sở chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ thực hiện và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các phòng, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua về công tác xây dựng văn bản, công tác tổ chức hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kế hoạch, đầu tư và khoa học công nghệ.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2022.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa