• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Sơ kết việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Sơ kết việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Chiều ngày 08-8-2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.