• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Văn bản số 2189/KL-STTTT ngày 04/8/2022 về việc Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa