• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kết luận số 2353/KL-STTTT ngày 18/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa