• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Đến năm 2025, hỗ trợ và phát triển thêm từ 10 - 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xem chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa