• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Tên cơ sở

Họ và tên người

 đứng đầu

(Giám đốc)

Địa chỉ

Email

Điện thoại

Ngày

 cấp phép

1

Công ty TNHH In và Sản xuất Bao bì Thái Bình Dương

Phạm Ngọc Thanh

42 Cao Thắng,  Nha Trang, Khánh Hòa

info@padgroup.com.vn; bichtram@padgroup.com.vn

058.3888456
058.3562088

08/7/2016

2

Công ty TNHH Ý Tưởng

Nguyễn Hoàng Phúc

12 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

ytuongprint@gmail.com

058.3878282  058.3878292

16/6/2015

3

Công ty TNHH Hải Nam

Lê Thanh Hải

09 Nguyễn Trung Trực, Nha Trang, Khánh Hòa

baobihainam@gmail.com

058.3771777  058.3771667

20/12/2021

4

Công ty TNHH Thương mại - In và sản xuất Cát Thành

Huỳnh Thiện Thơ

25A khu B, số 02 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

incatthanh@gmail.com; incatthanh.pkt@gmail.com

058.3874282 058.3874266

08/8/2016

5

Công ty TNHH In Tuấn Tú

Nguyễn Duy Tiên

163 Phong Châu, Nha Trang, Khánh Hòa

intuantu@gmail.com

058.3871006  058.3877907

20/11/2017

6

Công ty TNHH In Lạc Việt

Trần Thanh Hân

911 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa

inlacviet@gmail.com

058.3819262

20/11/2015

7

Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Ngô Văn Ích

08 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa

inkhanhhoa@gmail.com

058.3514708  058.3510285

19/11/2018

8

Công ty CP In Bao bì Khatoco

Nguyễn Đình Hương

36 Bis, đường Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

inktc@khatoco.com

058.3730215

058.3882397

01/7/2016

9

Công ty TNHH In và Quảng cáo Dương Thành

Dương Thành Nghĩa

28/8 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

induongthanh@yahoo.com

058.3523092

058.3898177

08/7/2016

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa