• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Trao đổi về các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI tỉnh năm 2022

Sáng 26-8, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi về các giải pháp nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, 250 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được nghe các chuyên gia thông tin chung về chỉ số PAPI; được khuyến nghị các giải pháp tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức, thái độ thực thi nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức và chính sách cải thiện chỉ số PAPI, giải pháp nâng cao hiệu quả nền hành chính công cấp tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Các chuyên gia trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải qua) và cán bộ Sở Nội vụ.

Các chuyên gia trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải qua) và cán bộ Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kết luận, thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của trung ương và tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, tăng cường phổ biến tầm quan trọng của chỉ số PAPI, xem đây là nguồn thông tin có cơ sở khoa học giúp chỉ ra những việc làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy nhà nước; nắm bắt phản ánh, góp ý, mong muốn của người dân về chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước, nhất là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; kịp thời công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; khắc phục những nội dung hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả khảo sát chỉ số PAPI tại cơ sở; tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia góp ý xây dựng chính quyền…

 

Một chuyên gia  trình bày tại hội nghị.

Một chuyên gia trình bày tại hội nghị.

 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

 

N.V

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa