• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cư trú, căn cước công dân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực cư trú, căn cước công dân (CCCD), ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, tập trung tuyên truyền ý nghĩa của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cư trú, CCCD, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; phương thức tiếp cận dịch vụ, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tập trung bảo đảm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; huy động tối đa mọi nguồn lực, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh và xác thực điện tử, công tác bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” để công dân thuận lợi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.


Được biết, đến ngày 15-3, trên địa bàn tỉnh đã triển khai tiếp nhận và giải quyết 35 thủ tục thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an thuộc nhóm đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD, nhóm quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an.

TÂM MAI

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa