• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh (Đề án 06), diễn ra sáng 1-7.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các thành viên Tổ công tác báo cáo về tình hình triển khai Đề án 06, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến; tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để gửi Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết; triển khai những phương án phù hợp để tích hợp các dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ triển khai đề án.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo báo cáo của Tổ công tác, tính đến tháng 6-2022, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, thống kê lập danh sách được 138 trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình cấp số định danh cho trẻ em đăng ký khai sinh; cập nhật 59.623 trong tổng số 199.612 dữ liệu (tỷ lệ 29,87%) về tiêm chủng Covid-19 cần “làm sạch”. Bên cạnh đó, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đăng ký danh sách cấp chứng thư số chuyên dùng cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Đến ngày 29-6, đã có 15 cơ quan, đơn vị gửi đăng ký cấp chứng thư số cho cán bộ tại bộ phận một cửa. Ngay sau khi được cấp chứng thư số, cán bộ tại bộ phận một cửa các cấp có thể triển khai thực hiện số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên kho dữ liệu đã có.

Bảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa